• Vitajte v Domove sociálnych služieb FEMINA
#

Služby a starostlivosť

DSS Femina poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia

#

Záujmová činnosť

DSS Femina zabezpečuje voľnočasové aktivity pre prijímateľov sociálnej služby, ale aj pre ich rodinných príslušníkov

#

Manažérstvo kvality

V DSS Femina budujeme od roku 2009 systém manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2008/STN EN ISO 9001:2009

Zo života DSS Femina

Deň zeme 22.apríl
 Publikované: 10.5.2022,   Zobrazené: 61 x
Sviatok našej planéty, ktorú treba chrániť, zveľaďovať, a o ktorú sa treba starať. Preto sme sa spoločne rozhodli vyčistiť a skrášliť okolie zariadenia....
 Stavanie mája
 Publikované: 10.5.2022,   Zobrazené: 49 x
S príchodom mája, mesiaca lásky, prichádza k nám aj dávny zvyk stavania mája, ktoré sú symbolom príchodu jari, znovu sa obnovujúcej prírody a lásky....
Jarné práce - sadenie papriky
 Publikované: 9.5.2022,   Zobrazené: 45 x
Naše prijímateľky zveľaďovali aj fóliovníky sadili sa papriky aj iné priesady....
Rozvoj energetických služieb na regionálnej miestnej úrovni
 Publikované: 9.2.2022,   Zobrazené: 56 x
Predmetom projektu je vypracovanie energetického auditu pre budovy v Banskobystrickom samosprávnom kraji, ako súčasť znižovania energetickej náročnosti budov a špecifického cieľa zvýšenia počtu miestnych plánov a opatren...
COVID v DSS
 Publikované: 27.11.2021,   Zobrazené: 157 x
Pri objavení sa prvých prípadov ochorenia COVID 19 sme samozrejme aj my spozorneli, pretože sme vedeli, že takéto ochorenie by mohlo mať pre naše klientky veľmi vážne dôsledky....
Poďakovanie
 Publikované: 18.11.2021,   Zobrazené: 165 x
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Reformovanej cirkvi vo Veľkom Blhu za príjemné prekvapenie vo forme chutného občerstvenia pre našich zamestnancov....
Poďakovanie
 Publikované: 6.10.2021,   Zobrazené: 200 x
21.8.2021 sa konala skvelá charitatívna akcia s názvom Maratón dobrej vôle v Klube záujmovej činnosti v Rimavskej Sobote, do ktorej sa zapojilo aj naše zariadenie Femina....
Výlet do Banskej Bystrice
 Publikované: 6.10.2021,   Zobrazené: 201 x
Ešte kým bolo vonku pekné slnečné počasie, spravili sme si jednodňový výlet do Banskej Bystrice, ktorá je pre naše prijímateľky srdcu blízka. Mnohé z nich sa tam narodili, prežili tam kus svojho života a majú tam svoje r...
Ďakujeme Nadácii EPH
 Publikované: 6.10.2021,   Zobrazené: 172 x
Súčasná ťažká situácia spojená s ochorením COVID-19 spôsobila, že sa naše zariadenie uzavrelo pred okolitým svetom a my sme si ešte viac uvedomovali dôležitosť aktivít našich prijímateliek v našom zariadení....
Posedenie na terase a návšteva knižnice
 Publikované: 31.5.2021,   Zobrazené: 331 x
Dnes sme využili pekné slnečné počasie na cestu do Rimavskej Soboty. Navštívili sme knižnicu a posedeli si na fajnej kávičke na terase....