• Vitajte v Domove sociálnych služieb FEMINA
Zákaz návštev od 22.09.2020 až do odvolania
#

Služby a starostlivosť

DSS Femina poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia

#

Záujmová činnosť

DSS Femina zabezpečuje voľnočasové aktivity pre prijímateľov sociálnej služby, ale aj pre ich rodinných príslušníkov

#

Manažérstvo kvality

V DSS Femina budujeme od roku 2009 systém manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2008/STN EN ISO 9001:2009

Zo života DSS Femina

Prijímateľky z ležiaceho oddelenia
 Publikované: 21.5.2020,   Zobrazené: 293 x
Naše prijímateľky z ležiaceho oddelenia počas ich voľnočasových aktivít a záujmových činností....
Skrášľovanie okolia nášho zariadenia
 Publikované: 15.5.2020,   Zobrazené: 307 x
Aj napriek súčasnej situácii sa máme skvelo. Klientky sa denne podieľajú na skrášľovaní areálu....
Stavanie mája 2020
 Publikované: 4.5.2020,   Zobrazené: 286 x
Príchod slnečných májových dní sme ako každý rok tradične privítali stavaním mája....
Výroba ochranných rúšok
 Publikované: 6.4.2020,   Zobrazené: 313 x
Zamestnanci FEMINA DSS aj s pomocou prijímateliek zariadenia usilovne pracovali na výrobe ochranných rúšok....
Vynášanie Moreny
 Publikované: 26.2.2020,   Zobrazené: 336 x
So zimou sme sa rozlúčili tradične tak, ako to bývalo zvykom na slovenskom vidieku v minulosti - „Vynášaním Moreny“....
Fašiangy 2020
 Publikované: 25.2.2020,   Zobrazené: 377 x
Fašiangy boli odjakživa symbolom radosti, veselosti a hojnosti. Bujará zábava, bláznivé masky a voňavé šišky. 20. februára 2020 na Tučný štvrtok (vtedy má každý veľa jesť a piť, aby bol po celý rok silný) sa u nás konala...
Návšteva krytej plavárne v Rimavskej Sobote
 Publikované: 18.2.2020,   Zobrazené: 382 x
Návšteva zimného štadióna v Rimavskej Sobote
 Publikované: 30.1.2020,   Zobrazené: 387 x
Keď napadne u nás sneh
 Publikované: 29.1.2020,   Zobrazené: 372 x
Napadlo nám trocha snehu a tak sme to využili a na dvore sme si postavili snehuliaka. Každý prispel svojou troškou a snehuliak bol na svete....
Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov
 Publikované: 19.12.2019,   Zobrazené: 443 x
Domov sociálnych služieb FEMINA Veľký Blh sa úspešne zapojil do Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov ITMS2014-312041R446, ktorý realizuje Implementačná age...