• Vitajte v Domove sociálnych služieb FEMINA
#

Služby a starostlivosť

DSS Femina poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia

#

Záujmová činnosť

DSS Femina zabezpečuje voľnočasové aktivity pre prijímateľov sociálnej služby, ale aj pre ich rodinných príslušníkov

#

Manažérstvo kvality

V DSS Femina budujeme od roku 2009 systém manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2008/STN EN ISO 9001:2009

Zo života DSS Femina

Ďakujeme Nadácii EPH
 Publikované: 25.11.2022,   Zobrazené: 19 x
Cieľom nášho zariadenia je neustále zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb a jednou z najpoužívanejších foriem práce s klientom je pracovná terapia....
Osmidiv 2022
 Publikované: 24.8.2022,   Zobrazené: 92 x
Naše klientky 21. augusta sa zúčastnili na veľkolepom podujatí, ktoré sa uskutočnilo v Banskej Štiavnici, pod názvom Osmidiv....
Služby Božie
 Publikované: 18.7.2022,   Zobrazené: 89 x
Po dlhej dobe sa u nás znova začali konať bohoslužby v obnovenej kaplnke, ktorú môžu naše klientky navštevovať každú sobotu....
Sokoly vo Femine
 Publikované: 18.7.2022,   Zobrazené: 128 x
Dňa 30. júna do nášho zariadenia zavítali aj sokoliari z Mojína....
Dovolenka v Rapovciach 2022
 Publikované: 18.7.2022,   Zobrazené: 115 x
Naše klientky využili dobré počasie, vybrali sa na kúpalisko do Rapoviec, kde opekali a zabávali sa do rána....
Výlet do Košíc 2022
 Publikované: 18.7.2022,   Zobrazené: 99 x
Dňa 22. júla sa naše klientky vybrali na výlet do Košíc. Mali možnosť vidieť v Starom meste Dóm svätej Alžbety, múzeum letectva a poprechádzať sa trošku po parku. Užili si deň naplno....
Deň zeme 22.apríl
 Publikované: 10.5.2022,   Zobrazené: 188 x
Sviatok našej planéty, ktorú treba chrániť, zveľaďovať, a o ktorú sa treba starať. Preto sme sa spoločne rozhodli vyčistiť a skrášliť okolie zariadenia....
 Stavanie mája
 Publikované: 10.5.2022,   Zobrazené: 180 x
S príchodom mája, mesiaca lásky, prichádza k nám aj dávny zvyk stavania mája, ktoré sú symbolom príchodu jari, znovu sa obnovujúcej prírody a lásky....
Jarné práce - sadenie papriky
 Publikované: 9.5.2022,   Zobrazené: 152 x
Naše prijímateľky zveľaďovali aj fóliovníky sadili sa papriky aj iné priesady....
Rozvoj energetických služieb na regionálnej miestnej úrovni
 Publikované: 9.2.2022,   Zobrazené: 147 x
Predmetom projektu je vypracovanie energetického auditu pre budovy v Banskobystrickom samosprávnom kraji, ako súčasť znižovania energetickej náročnosti budov a špecifického cieľa zvýšenia počtu miestnych plánov a opatren...