• Vitajte v Domove sociálnych služieb FEMINA

Ocenenia

V dňoch od 11.10.2013 do 13.10.2013 sa naše klientky zúčastnili 11. ročníka celoslovenskej abilympiády v Bratislave. Ich snaženie bolo korunované úspechmi, keď v kategóriách „Maľba“ a „Studené misy“ získali 1. miesta a v kategórií „ Hačkovanie“ sa naša klientka umiestnila na 3. mieste. Gratulujeme a tešíme sa na ďalší úspešný ročník.





Predseda BBSK Vladimír Maňka opäť ocenil nezištnú a obetavú prácu jednotlivcov a kolektívov v sociálnej oblasti. Ocenenie Od srdca k srdcu si v Divadle J.G. Tajovského z jeho rúk prevzal 16. decembra 2011 aj kolektív zamestnancov nášho zariadenia. Dať obyvateľkám pocit skutočného domova a nikdy nesklamať ich dôveru, to je základnou filozofiou kolektívu zariadenia FEMINA DSS Veľký Blh.



V meste Rožňava sa 25. mája 2011 konal už ôsmy ročník tradičného festivalu dramatickej tvorivosti klientov domovov sociálnych služieb – MOST ÚSMEVOV, na ktorom sa stretli naši netradiční umelci so svojím špecifickým pohľadom na dramatickú a kultúrno-spoločenskú činnosť. Ako nováčik sme určite pobavili a potešili.