• Vitajte v Domove sociálnych služieb FEMINA

Kontakt

Korešpondenčná adresa
FEMINA Domov sociálnych služieb
SNP 419/4
980 22 Veľký Blh

IČO: 00648108
DIČ: 2021275355

Ústredňa, recepcia
Tel.:
047/ 56 96 194


Riaditeľka

JUDr. Jana Marková
Tel.: 047/ 56 96 228
Mobil: 0918 719 039
Email: jana.markova@dssfemina.sk


Sociálno – zdravotný úsek

Mgr. Štefánia Vargová
vedúca úseku, manažérka kvality, sociálna pracovníčka
Tel.: 047/5996194,kl. 16
Mobil: 0918 115 220
Email: stefania.vargova@dssfemina.sk

Mgr. Michaela Ilčíková
sociálna pracovníčka
Tel.: 047/5696194,kl. 15
Email: michaela.ilcikova@dssfemina.sk

Mgr. Rebeka Marčoková
sociálna pracovníčka
Tel.: 047/5696194,kl. 15
Email: rebeka.marcokova@dssfemina.sk

Katarína Erdődiová
sestra
Tel.: 047/5696194,kl. 19
Email: katarina.erdodiova@dssfemina.sk

Sestry oddelenie – stála služba
Tel.: 047/5996194,kl. 11
Mobil: 0918 217 830


Prevádzkovo – ekonomický úsek

Mgr. Peter Perdik – zástupca riaditeľky
vedúci úseku, správca, metrológ, CO, VO
Tel.: 047/5696194,kl. 12
Mobil: 0905 436 045
Email: peter.perdik@dssfemina.sk

Perla Ferencová
ekonómka
Tel.: 047/5696516
Email: perla.ferencova@dssfemina.sk

Gabriela Hegedűsová
referentka PaM, archív
Tel.: 047/5696516
Email: gabriela.hegedusova@dssfemina.sk

Bc. Zuzana Kovácsová
referentka stravovacej prevádzky
Tel.: 047/5696516, 047/5696195, kl.13
Email: zuzana.kovacsova@dssfemina.sk

Zdena Sujová
skladníčka, pokladníčka
Tel.: 047/5696516, 047/5696195, kl.13
Email: zdenka.sujova@dssfemina.sk

Andrea Antolíková
referentka správy majetku, informátorka
Tel.: 047/5696194
Email: andrea.antolikova@dssfemina.sk


Mohlo by Vás zaujímať: