• Vitajte v Domove sociálnych služieb FEMINA
Plán a režim návštev od 19.4.2021

Tlačivá potrebné k umiestneniu


Tlačivá potrebné pre posúdenie odkázanosti na poskytnutie sociálnej služby


Tlačivá potrebné pre umiestnenie v DSS


Tlačivá potrebné pri nástupe do DSS