• Vitajte v Zariadení sociálnych služieb Femina

Postup prijatia občana do zariadenia

V prípade, že sa uvoľní vhodné miesto v ZSS FEMINA sociálna pracovníčka zariadenia vykoná telefonický kontakt čakateľovi, v rámci ktorého ho informuje o možnosti nástupu do zariadenia a následne predvolá občana na uzatvorenie zmluvy a nástup do zariadenia. Občan je oslovovaný na základe poradovníka čakateľov v časovej postupnosti, v akej bol do poradovníka zaradený.

Doklady potrebné k nástupu do zariadenia a k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby:


Ďalšie potrebné doklady : 

  • občiansky preukaz
  • preukaz poistenca zdravotnej poisťovne
  • preukaz ZŤP (v prípade vlastníctva)
  • zdravotná dokumentácia
  • zoznam liekov s presným rozpisom ich užívanie od obvodného lekára, vrátane informácie o všetkých odborných ošetrujúcich lekároch

Osobné veci :

  • lieky na 1 mesiac
  • osobné šatstvo a obuv na jednotlivé ročné obdobia v interiéri a exteriéri, nezabudnite druh a množstvo ošatenia prispôsobiť aj svojmu zdravotnému stavu (napr. pri inkontinencii) a viditeľne ho označiť svojim menom
  • hygienické potreby (toaletné potreby – toaletný papier, mydlo, šampón, uteráky, osušky, potreby na čistenie zubov/zubných náhrad ap.) a ďalšie zdravotnícke potreby (inkontinenčné pomôcky na 1 mesiac – napr. plienky, týždenný dávkovač na lieky, barly, korzety ap.)
  • drobné predmety osobnej potreby (napr. príbor, hrnček, dózu na potraviny ap.), resp. obľúbené predmety (fotografie, vankúšik, deku, obraz, kvet ap.).