• Vitajte v Zariadení sociálnych služieb Femina

Sociálne služby

Zariadenie sociálnych služieb Femina – Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina  poskytuje sociálnu službu dospelým fyzickým osobám s duševnými poruchami a poruchami správania celoročnou pobytovou formou.

Zariadenie v rámci poskytovania sociálnej služby podľa § 38 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách je povinný vykonávať nasledovné:

Odborné činnosti: 

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • rozvoj pracovných zručností
 • ošetrovateľská starostlivosť

Obslužné činnosti:

 • poskytovanie ubytovania
 • poskytovanie stravovania
 • poskytovanie upratovania
 • poskytovanie prania, žehlenia a údržby bielizne a šatstva

Dalšie činnosti:

 • poskytovanie osobného vybavenia
 • zabezpečenie záujmovej činnosti
 • utváranie podmienok na úschovu cenných vecí


Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb