• Vitajte v Zariadení sociálnych služieb Femina

História

Zariadenie sociálnych služieb Femina sídli v kaštieli, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Je umiestnený uprostred parku. Park je tiež národná kultúrna pamiatka. História  kaštieľa,  prekrásne prostredie a park si určite zaslúžia, aby sme sa  im a tiež aj ich histórii na našej stránke v krátkosti venovali.

Veľký Blh sa rozprestiera na oboch brehoch rieky Blh, v prekrásnej Blžskej doline 16 km severovýchodne od Rimavskej Soboty. Presné poznatky o vzniku obce nie sú známe. Ale nálezy sa našli už z pilinskej kultúry z doby kamennej. Túto oblasť dostal do daru Nemecký lord Wolf pochádzajúci z Thuringenu. Ľudia lordovi Wolfovi dali meno Bolg a neskôr ho pomenovali Balog. On následne na základe toho nazval obec Balog.

Kaštieľ vo Veľkom Blhu, v ktorom teraz sídli náš DSS dal v roku 1720 postaviť Štefan Koháry namiesto pôvodného Wesselényiho renesančného kaštieľa.

Kaštieľ sa nachádza nad dedinou uprostred veľkého anglického parku s jazerom podľa projektov záhradného architekta Henrika Nebiena. Začiatkom 19. storočia ho rozšírili a v roku 1815 ho klasicisticky upravili, aby vyhovel luxusným potrebám Koháryovcov,  povýšených do kniežacieho stavu. „Je to dvojpodlažná bloková trojtraktová budova s klasicistickou fasádou a novou manzardovou nadstavbou z roku 1952. Na hlavnej fasáde sa nachádza stredný rizalit s vysunutým arkádovým podjazdom a terasou na poschodí. Rizalit zdôrazňujú štyri podstĺpy, ktoré nosia štítový tympanón.”/ Kol. Autorov: Súpis pamiatok na Slovensku. Zväzok tretí R-Ž. Bratislava: 1969, s.389/. 

V roku 1934 v dôsledku zadĺženosti majiteľa kaštieľa Koháryho bol kaštieľ odkúpený bulharským kráľom, princom Coburgom, ktorý upravil kaštieľ na letné sídlo.  Obhospodaroval túto oblasť až do začiatku vojnových rokov, čiže do roku 1939, kedy obec pripadla  Maďarskej republike a do kaštieľa sa nasťahovala maďarská pohraničná stráž. V roku 1945 bola budova kaštieľa pridelená Povereníctvu školstva a v roku 1954 kaštieľ prevzal Slovenský úrad dôchodkového zabezpečenia.

V kaštieli je  dodnes zachovaná kaplnka, v ktorej bolo 5 vzácnych obrazov v pôvodnej maľbe. Jeden z najznámejších z roku 1685 znázorňoval zajatie Štefana Koháryho Turkami.

Ďalšie štyri tiež pochádzali zo 17. storočia a mali biblické motívy. Okrem toho kaštieľ bol zariadený prekrásnym a hodnotným štýlovým nábytkom. Niektoré kusy sa podarilo zachrániť a sú vystavené v poľovníckom múzeu v Svätom Antone.

Domov dôchodcov bol zriadený v kaštieli, ktorý od roku 1954 patril Slovenskému úradu dôchodkového zabezpečenia. Tento začal s obnovou budovy v roku 1956 , ktorá trvala až do roku 1959.

História zariadenia sociálnych služieb vo Veľkom Blhu sa datuje od 1. októbra 1959 keď bolo založené. Toto zariadenie počas svojho vývoja prešlo rôznymi organizačnými zmenami. Na začiatku svojho vzniku bolo pomenované ako Domov dôchodcov Veľký Blh. V roku 1960 sa zariadenie premenovalo na Ústav sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnutých a v roku 1978 sa zmenilo na Ústav sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnuté ženy. Po roku 1998 sa opäť premenovalo na Domov sociálnych služieb Veľký Blh. Od 1. októbra 2009 sa zmenil  názov nášho zariadenia na FEMINA Domov sociálnych služieb Veľký Blh a od 1. januára  2024  sa opäť zmenil názov na Zariadenie sociálnych služieb Femina – Szociális szolgáltatások Intézménye Femina. V záujme rešpektovania potrieb klientov sa neustále menila kapacita zariadenia. Pri jeho založení to bolo 130 klientov, maximum dosiahla v roku 1982 – 190 klientov  a od toho času sa kapacita postupne znižovala až na dnešných 85 klientov.