• Vitajte v Domove sociálnych služieb FEMINA

O DSS Femina

0001-IMG_8406 - kópia (2)

Zriaďovateľom DSS Veľký Blh je Banskobystrický samosprávny kraj. DSS Veľký Blh je rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou.

    Riaditeľkou zariadenia je JUDr. Jana Marková. Od 1. októbra 2009 sme zmenili názov nášho zariadenia na FEMINA Domov sociálnych služieb Veľký Blh. Ako už z nášho názvu vyplýva FEMINA DSS Veľký Blh poskytuje sociálne služby dospelým zdravotne postihnutým občanom – ženám s duševnými poruchami a poruchami správania celoročnou formou pobytu. Kapacita nášho zariadenia je 88 klientov. O klientov sa stará 56 členný kolektív pracovníkov na 2 oddeleniach: ležiacom a chodiacom, ktorí zabezpečujú starostlivosť v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktorou je:

– pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

– sociálna rehabilitácia

– ošetrovateľská starostlivosť

– ubytovanie

– stravovanie

– upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

– osobné vybavenie

Zabezpečujeme: 

– pracovnú terapiu

– záujmovú činnosť

Vytvárame podmienky na vzdelávanie a úschovu cenných vecí.

    V DSS FEMINA Veľký Blh využívame všeobecné a špeciálne metódy sociálnej práce. Zabezpečujú ich sociálni pracovníci, inštruktori sociálnej rehabilitácie, pracovní terapeuti, zdravotné sestry a opatrovateľky.

Medzi všeobecné metódy patrí:

– Sociálna evidencia klientov

– Sociálna diagnostika klientov

– Navrhovanie a plánovanie terapie

– Sociálna rehabilitácia

– Overovanie výsledkov terapie


Medzi špeciálne metódy patrí:


– Práca s jednotlivcom – realizuje sa prostredníctvom „Individuálnych plánov rozvoja osobnosti”

– Práca so skupinou – pracovná terapia – najrozšírenejšia forma terapie v zariadení, ktorá zahŕňa: prácu v záhrade, pomocné práce v kuchyni a pri upratovaní

– muzikoterapia

– dramatoterapia

– starostlivosť o zvieratá

– arteterapia

Zaviedli sme felinoterapiu na ležiacom oddelení a canisterapiu v celom zariadení.

Máme zriadené zariadenie podporovaného bývania


Našim cieľom je poskytovať kvalitné služby všetkým klientom zariadenia, vytvoriť im pohodlie a atmosféru domáceho prostredia aby aj napriek svojmu nepriaznivému zdravotnému stavu prežili plnohodnotný život.
Priložené fotografie