• Vitajte v Zariadení sociálnych služieb Femina

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba šatstva a bielizne


FEMINA DSS Veľký Blh má zabezpečené pranie znečistenej bielizne vo vlastnej práčovni zariadenia. Upratovanie je zabezpečené v pravidelných intervaloch. V prevádzke sa dodržiavajú hygienické a protiepidemiologické predpisy a opatrenia. Prevádzka je vybavená potrebným množstvom čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, ako aj čistej bielizne.

V rámci zaopatrenia zabezpečujeme :

    • upratovanie

    • poskytovanie posteľnej bielizne, jej pranie a žehlenie

    • pranie, čistenie a žehlenie osobného šatstva

    • údržbu a opravu osobného vybavenia (menšie krajčírske úpravy odevov).

Pri stanovení výšky úhrad vychádzame zo zákona o sociálnych službách č. 448/2008 a zo Všeobecne záväzného nariadenia BBSK  č. 41/2019, ktorým sú upravené podmienky poskytovania sociálnych služieb a platenia úhrad klientov za poskytnuté sociálne služby v ZSS v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Úhrada za upratovanie; pranie, žehlenie a údržbu bielizne:

Upratovanie: 0,50 €/deň

Pranie, žehlenie a údržba bielizne : 0,50 €/deň